Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet

Betänkande 2009/10:SkU27

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
11 mars 2010

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

Beslut

Slopad fastighetstaxering bör utredas (SkU27)

Regeringen bör tillsätta en utredning som tittar på möjligheten att avskaffa fastighetstaxeringen på bostäder. Det beslutade riksdagen. Den statliga fastighetsskatten på småhus och bostäder i hyreshus ersattes den 1 januari 2008 av en kommunal fastighetsavgift. För småhus skrevs avgiften till 6 000 kronor per år, men högst 0,75 procent av taxeringsvärdet. Kopplingen mellan taxeringsvärdet och fastighetsavgiftens storlek lever alltså fortfarande kvar i de fall där det leder till en lägre avgift. Systemet kritiseras i flera motioner som lämnats in under den allmänna motionstiden 2009. Och nu vill även skatteutskottet se en utredning. Samtidigt sa riksdagen nej till ett flertal motioner som gäller frågor om beskattning av företagande och investeringar, samt vissa frågor om beskattning av fastigheter.
Utskottets förslag till beslut
Delvis bifall till motionerna Sk212, Sk362, Sk460, Sk490, Sk528 och C413 yrkande 2. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 103

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2010-01-26
Justering: 2010-02-16
Trycklov till Gotab och webb: 2010-02-24
Trycklov: 2010-02-24
Trycklov: 2010-03-02
Reservationer: 6
Betänkande 2009/10:SkU27

Alla beredningar i utskottet

2010-01-26

Slopad fastighetstaxering bör utredas (SkU27)

Regeringen bör tillsätta en utredning som tittar på möjligheten att avskaffa fastighetstaxeringen på bostäder. Det föreslår skatteutskottet.

Den statliga fastighetsskatten på småhus och bostäder i hyreshus ersattes den 1 januari 2008 av en kommunal fastighetsavgift. För småhus skrevs avgiften till 6 000 kronor per år, men högst 0,75 procent av taxeringsvärdet. Kopplingen mellan taxeringsvärdet och fastighetsavgiftens storlek lever alltså fortfarande kvar i de fall där det leder till en lägre avgift. Systemet kritiseras i flera motioner som lämnats in under den allmänna motionstiden 2009. Och nu vill även riksdagen se en utredning.

Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till ett flertal motioner som gäller frågor om beskattning av företagande och investeringar, samt vissa frågor om beskattning av fastigheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2010-03-10

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2010-03-11
Förslagspunkter: 14, Acklamationer: 10, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Företagande och investeringar, allmänna frågor

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk204, 2009/10:Sk216 yrkande 1, 2009/10:Sk230, 2009/10:Sk237, 2009/10:Sk243, 2009/10:Sk244 yrkande 1, 2009/10:Sk245 yrkandena 1, 3 och 4, 2009/10:Sk287, 2009/10:Sk290, 2009/10:Sk307, 2009/10:Sk342 yrkande 1, 2009/10:Sk347, 2009/10:Sk380 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sk388, 2009/10:Sk421, 2009/10:Sk437, 2009/10:Sk445, 2009/10:Sk447, 2009/10:Sk455, 2009/10:Sk457, 2009/10:Sk466, 2009/10:Sk472, 2009/10:Sk475, 2009/10:Sk507, 2009/10:Sk518, 2009/10:Sk529, 2009/10:Sk535, 2009/10:Sk538, 2009/10:Sk543, 2009/10:Sk544 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sf281 yrkande 3, 2009/10:Ub465 yrkande 1, 2009/10:N295 yrkande 5 och 2009/10:N388 yrkande 17.
  • Reservation 1 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s097033
  m760020
  c20009
  fp20008
  kd17007
  v01804
  mp01207
  -1000
  Totalt134127088
  Ledamöternas röster
 2. Tonnageskatt

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk221, 2009/10:Sk247, 2009/10:Sk276, 2009/10:Sk302 och 2009/10:Sk345.
  • Reservation 2 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s097033
  m760020
  c20009
  fp20008
  kd17007
  v01804
  mp01207
  -1000
  Totalt134127088
  Ledamöternas röster
 3. Fåmansföretag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk241, 2009/10:Sk246, 2009/10:Sk253, 2009/10:Sk299 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sk331, 2009/10:Sk373, 2009/10:Sk374, 2009/10:Sk412 yrkande 5 och 2009/10:Sk462.
 4. Uttagsbeskattning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk254, 2009/10:Sk338, 2009/10:Sk375, 2009/10:Sk376, 2009/10:Sk382, 2009/10:Sk418 yrkande 2, 2009/10:Sk434, 2009/10:Sk463, 2009/10:Sk482, 2009/10:Sk483, 2009/10:Sk517, 2009/10:Sk524, 2009/10:Sk551 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sk552 och 2009/10:N473 yrkande 2.
  • Reservation 3 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s097033
  m760020
  c18029
  fp19018
  kd17007
  v01804
  mp01207
  -1000
  Totalt131127388
  Ledamöternas röster
 5. Avdrag för sponsring, gåvor och forskning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk206, 2009/10:Sk303, 2009/10:Sk354, 2009/10:Sk370, 2009/10:Sk422, 2009/10:Sk426, 2009/10:Sk477, 2009/10:Sk539 och 2009/10:Kr308 yrkandena 33 och 34.
  • Reservation 4 (mp)
 6. Skogskonto

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2009/10:Sk293.
 7. Förskoleverksamhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2009/10:Sk377.
 8. Personaloptioner

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2009/10:Sk378.
 9. Svenska kyrkans tidsbegränsade skattebefrielse

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk217 och 2009/10:Sk440 yrkande 2.
 10. Fastighetsbeskattning, allmänna frågor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet har anfört om att en utredning bör genomföras för att belysa förutsättningarna att avskaffa fastighetstaxeringen på bostäder.
  Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2009/10:Sk212, 2009/10:Sk362, 2009/10:Sk460, 2009/10:Sk490, 2009/10:Sk528 och 2009/10:C413 yrkande 2 och avslår motionerna 2009/10:Sk367 och 2009/10:Sk395.
  • Reservation 5 (s, v, mp)
 11. Kapitalvinst vid fastighetsförsäljning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk392 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sk417, 2009/10:Sk468, 2009/10:Sk473 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:Sk495.
 12. Klassificering av byggnader för äldreboende vid fastighetstaxeringen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2009/10:Sk261.
 13. Skattevillkoren för boendet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk325, 2009/10:Sk476, 2009/10:Sk511, 2009/10:Sk549 och 2009/10:C390 yrkandena 56 och 57.
  • Reservation 6 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s097033
  m750021
  c20009
  fp20008
  kd17007
  v01804
  mp01207
  -1000
  Totalt133127089
  Ledamöternas röster
 14. Personalvårdsförmåner

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk312, 2009/10:Sk313, 2009/10:Sk327, 2009/10:Sk439, 2009/10:Sk449, 2009/10:Sk478 och 2009/10:Sk547.