Reglering av tobaksfria nikotinprodukter

Svar på skriftlig fråga 2018/19:870 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/03349/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:870 av Johan Hultberg (M)
Reglering av tobaksfria nikotinprodukter

Johan Hultberg har frågat mig om jag anser att det är rimligt med oreglerad försäljning av nikotinhaltiga produkter i Sverige och om jag avser att ta initiativ till att reglera också de tobaksfria nikotinprodukterna genom förslagsvis tillägg i lag om tobak och liknande produkter.

Det är ytterst olyckligt att tobaksfria nikotinprodukter, som liknar och används som snus och som i stor utsträckning riktar sig till ungdomar med attraktiva smaker och små portioner, helt faller utanför nuvarande lagstiftning.

Dessa produkter behöver regleras och jag bedömer att det är en prioriterad fråga att hantera.

Stockholm den 20 augusti 2019

Lena Hallengren

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-06)