Utredning av instituten tomträtt och bostadsarrende

Skriftlig fråga 2009/10:901 av Moberg, Carina (s)

Moberg, Carina (s)

den 16 juni

Fråga

2009/10:901 Utredning av instituten tomträtt och bostadsarrende

av Carina Moberg (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Det har kommit till min kännedom att ett arbete har inletts med att ge direktiv till en utredare kring frågor om tomträttsinstitutet. Det är utmärkt och jag har tidigare fört fram krav på att detta bör ske snarast.

Jag har även tidigare frågat ministern om hon avser att ta initiativ för att få till en översyn av regelverket i avsikt att stärka bostadsarrendatorernas ställning, inte minst utifrån situationen i våra skärgårdsområden. Och jag har fått svaret att det kan finnas anledning att överväga om lagstiftningen i alla delar är ändamålsenligt utformad liksom att analysera behovet av en översyn av hela eller delar av regelverket.

Med anledning av detta vill jag fråga justitieministern:

Avser justitieministern att ta initiativ till att direktiven till en utredning av tomträttsinstitutet även omfattar bostadsarrendatorernas ställning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-16 Anmäld: 2010-06-16 Besvarad: 2010-06-23 Svar anmält: 2010-06-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-23)