Utökade befogenheter för Tullverket

Skriftlig fråga 2019/20:1508 av Ingemar Kihlström (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Vid riksdagens frågestund den 25 maj sa inrikesminister Mikael Damberg att regeringen kommer att återkomma med förslag om förändringar som ska ge Tullverket nya befogenheter vad gäller möjligheterna att hindra stöldligor att föra ut stöldgods ur landet. Det är sannerligen på tiden eftersom företagare och enskilda i hela Sverige dagligen drabbas av inbrott från utländska stöldligor som utan större hinder kan föra ut stöldgods ur landet och det faktum att frågan har diskuterats under en lång tid. Ministern meddelade emellertid inte när Tullverket kommer att få sina ökade befogenheter.

På samma sätt var det när inrikesministern lovade samma åtgärd den 14 februari. Eftersom finansministern är ansvarig för Tullverket frågade jag henne då: När tänker regeringen ha en lagstiftning på plats? Finansministern svarade mycket undvikande. I stället för att instämma i Dambergs löfte backade Magdalena Andersson. Nu skulle man ”se över” hur Tullverkets befogenheter ”skulle kunna” se ut. Regeringen ger dubbla besked i frågan.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

När kommer riksdagen att få en proposition med förslag om att ge Tullverket utökade befogenheter, och vilka utökade befogenheter kommer att föreslås?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-04 Överlämnad: 2020-06-05 Anmäld: 2020-06-08 Svarsdatum: 2020-06-17 Sista svarsdatum: 2020-06-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga