Tidtabell för införande av värdlandsstöd

Skriftlig fråga 2014/15:443 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sverige undertecknade under 2014 avtalet om värdlandsstöd (Host Nation Support) med Nato. Avtalet skapar förutsättningar för Sverige att ge och ta emot militärt stöd.  Ett avtal om värdlandsstöd med Nato kan användas över hela skalan av situationer från fred, kriser till krig och bygger på frivillighet mellan parterna.

Konkret handlar det om att det ska finnas en nationell plan för hur värdlandet innehar och avdelar resurser för logistik, ledning och samverkan. För att avtalet ska kunna införas krävs att Sverige genomför avtalsregleringar som gäller till exempel juridiska regler för militära förbands uppträdande på eller ifrån svenskt territorium.

Försvarsberedningen poängterade i bred politisk enighet i sin försvarspolitiska rapport vikten av att snabbt kunna implementera värdlandsavtalet. Försvarsberedningen förutsätter att värdlandsstöd beaktas i försvarsplaneringen och att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder inklusive avtalsregleringar för att berörda myndigheter ska kunna skapa tillräckliga förutsättningar för att Sverige ska kunna ge och ta emot militärt stöd.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Hur ser tidtabellen ut för slutförandet av värdlandsavtalet och när kommer ett lagförslag till riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-20 Överlämnad: 2015-04-20 Anmäld: 2015-04-21 Svarsdatum: 2015-04-29 Sista svarsdatum: 2015-04-29
Svar på skriftlig fråga