stimulans till bostadsbyggande på statlig mark

Skriftlig fråga 2004/05:1559 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 2 maj

Fråga 2004/05:1559

av Gunnar Andrén (fp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om stimulans till bostadsbyggande på statlig mark

Under flera år har företrädare för regeringen @ inte minst statsrådets företrädare som ansvarig för bostadspolitiken @ manat kommunerna att ställa kommunalt ägd mark till förfogande för bostadsbyggande till vad som brukat benämnas rimliga priser.

Några motsvarande krav, åtminstone avseende prissättningen, synes inte förekomma såvitt avser statligt ägd mark, snarare tycks motsatsen @ högsta möjliga pris @ gälla.

I Vaxholm, som nyligen gått miste om 500 statliga arbetstillfällen inom försvarssektorn utan att därför ha begärt kompensation, ställs nu statens markprispolitik på sin spets.

Fortifikationsförvaltningen begär i Vaxholm en mycket hög summa för ett militärt markområde, i stora delar så sent som 1998 köpt av staten för av Vaxholm, en summa så hög per kvadratmeter mark att det alldeles uppenbart kommer att påverka kostnadsnivån för de planerade bostäderna @ om det nu alls kommer att byggas sådana till följd av den inte ens nödtorftigt dolda omåttliga statliga markprisvinsthungern.

Jag vill fråga:

Vilka åtgärder avser statsrådet att, bland annat mot bakgrund av att statens markprispolitik nu riskerar att resultera i att ett stort antal bostäder i Vaxholm inte alls kommer till stånd, genomföra för att stimulera bostadsbyggande på statlig mark?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-05-02 Anmäld: 2005-05-09 Besvarad: 2005-05-11 Svar anmält: 2005-05-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-11)