Skattekontroll och hushållsavdrag

Skriftlig fråga 2007/08:349 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 23 november

Fråga

2007/08:349 Skattekontroll och hushållsavdrag

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Sista dag för att ansöka om avdrag för hushållstjänster för 2007 är den 1 februari 2008. De flesta av de ca 600 ansökningar som lär ha inkommit handlar om flyttstädning.

Redan nu visar det sig att svåra bedömningar måste göras utifrån de avgränsningsproblem som uppstår. I en samlad faktura ska kostnadsfördelningen mellan avdragsgill gräsklippning och icke avdragsgill trädfällning avgöras. Ett annat exempel är kostnadsfördelningen mellan flyttning och flyttstädning.

Enligt SR Ekots rundringning visade sig dessutom hälften av de uppringda företagen som utför avdragsgilla tjänster vara beredda att skriva ut en felaktig faktura.

Vilka initiativ avser finansministern att ta för att förhindra skattefusk kring hushållstjänster?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-23 Anmäld: 2007-11-23 Besvarad: 2007-11-28 Svar anmält: 2007-11-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-28)