Ridskolornas ekonomiska svårigheter på grund av foderbrist

Skriftlig fråga 2017/18:1607 av Lotta Finstorp (M)

Lotta Finstorp (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Den exceptionellt torra sommaren har lett till allvarlig foderbrist för landets djurhållare. Många har tvingats importera foder för att klara djurens foderbehov, och Sveriges ridskolor är inget undantag.

Exempelvis har Södertälje ridskola importerat hö från Nederländerna till 40 procent högre kostnad än normalt.

För att klara de kraftigt ökade foderkostnaderna måste intäkterna ökas, och för en ridskola finns det endast två åtgärder: höjda bidrag och/eller höjda ridavgifter.

En höjning av ridavgifterna drabbar främst barn och ungdomar från familjer med svag ekonomi och riskerar att ridelever tvingas sluta utöva sitt viktiga fritidsintresse av ekonomiska skäl.

En lösning skulle kunna vara att kompensera ridskolorna med ett tydligt predestinerat ökat statligt lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd.

 Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Anser ministern att detta vore en möjlig lösning, eller finns det andra tänkbara lösningar för denna viktiga sport?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-08-09 Överlämnad: 2018-08-10 Besvarad: 2018-08-24 Sista svarsdatum: 2018-08-24 Anmäld: 2018-08-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga