Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Pension som uppskjuten lön

Skriftlig fråga 2009/10:733 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 16 april

Fråga

2009/10:733 Pension som uppskjuten lön

av Britta Rådström (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Att pension ska betraktas som uppskjuten lön är ett allmänt vedertaget synsätt baserat på att tidigare lönearbete grundar rätt till ålderspension. En del av löneutrymmet har ju avståtts i form av pensionsavgifter till det allmänna pensionssystemet och till avtalspensioner. Detta synsätt bekräftas bland andra av Arbetsdomstolen (157/95, Öhrn-målet), allt enligt Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF).

Statsrådet och regeringen har medvetet skapat en växande skatte- och inkomstklyfta mellan pensionärer och löntagare. I debatten har hävdats att pension är något annat än uppskjuten lön. Felaktigt har många borgerliga företrädare plockat in pensioner under rubriken ”bidrag” vilket statsrådet nu får möjligheten att kraftfullt ta avstånd ifrån i sitt svar på denna fråga.

Mot bakgrund av det anförda vill jag fråga:

På vilka fakta och argument baserar statsrådet sitt ställningstagande att pension inte är uppskjuten lön?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-04-16 Anmäld: 2010-04-16 Besvarad: 2010-04-21 Svar anmält: 2010-04-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-21)