Ny skattefelskarta

Skriftlig fråga 2010/11:359 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 8 mars

Fråga

2010/11:359 Ny skattefelskarta

av Hans Olsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I februari 2008 gav Skatteverket ut sin skattefelskarta (rapport 2008:1) som visade på ett skattefel på 133 miljarder. Skattefelet hade uppskattats med hjälp av en mängd olika källor och med data från flera år. Den utgjorde alltså ingen ögonblicksbild utan mer en kunskapsöversyn utifrån vilket ett aktuellt värde räknades fram.

I rapporten framhävde Skatteverket behovet av att uppdatera den och öka träffsäkerheten på sådana områden där osäkerheten vid tiden för rapportens framtagande var stor. Ett annat motiv för uppdatering vore om politiska beslut åstadkommit förskjutningar mellan olika områden.

Vad som hänt sedan skattefelskartan gjordes är att Skatteverkets kontrollmöjligheter bland annat utifrån personalknapphet minskat. Omfattande utbetalningar utifrån HUS-avdraget sker också utan större kontroll. Samtidigt har glädjande nog ett stort antal skatteavtal tillkommit som torde kunna minska åtminstone det internationella skattefusket.

Avser statsrådet att ta några initiativ för en ny, uppdaterad skattefelskarta som också kan bli en färdplan för bekämpandet av skattefusket?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-03-08 Anmäld: 2011-03-09 Svar anmält: 2011-03-17 Besvarad: 2011-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-03-17)