Naturturismen och gymnasiereformen

Skriftlig fråga 2009/10:701 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 7 april

Fråga

2009/10:701 Naturturismen och gymnasiereformen

av Peter Hultqvist (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Turismsektorn är en av de snabbast växande branscherna i Sverige. Den omsatte under 2008 244 miljarder kronor. Inom turismsektorn växer, enligt Tillväxtverket, naturturismen snabbast. Detta trots att exportmognaden och förädlingsgraden är låg.

I den nya gymnasiereformen lyfts turismen ut ur naturbruksprogrammet där de så kallade gröna näringarna och den yrkestekniska kompetens som hör till branschen finns. Utbildningen flyttas in i hotell- och turismprogrammet som har en i grunden annan inriktning som inte svarar mot naturturismens behov.

I praktiken innebär detta att utbildningsbasen på gymnasienivå med inriktning på naturturism blir mycket svag. Det får självfallet negativa konsekvenser för branschens möjligheter att rekrytera personal, expandera och utvecklas. Mot bakgrund av turistnäringens betydelse för framför allt landsbygden är detta negativt.

Min fråga till utbildningsministern är:

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta mot bakgrund av de negativa konsekvenser en flytt av naturturismen från naturbruksprogrammet till hotell- och turismprogrammet riskerar att få?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-04-07 Anmäld: 2010-04-07 Besvarad: 2010-04-14 Svar anmält: 2010-04-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-14)