Närfångad svensk torsk

Skriftlig fråga 2008/09:327 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 1 december

Fråga

2008/09:327 Närfångad svensk torsk

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Hur kan export av svensk fisk och import av utländsk fisk kallas för en miljömässigt hållbar politik? Detta blir i praktiken resultatet av att avråda konsumenterna från att äta svensk fisk. Jag får inte detta att gå ihop.

Trots att det svenska torskbeståndet, enligt forskarvärlden, ökar fortsätter Världsnaturfonden (WWF) att rödlista svensk torsk. WWF:s rekommendation leder knappast till att rädda torsken. Däremot hotar deras aktion det småskaliga, kustnära fisket. Det är detta fiske som är framtiden för både fiskare och torskbestånden.

Jag tycker att de svenska yrkesfiskarenas egen märkning Närfiskat borde få en större uppmärksamhet och ett bättre genomslag. Närfiskat är en miljömärkning framtagen av en bransch som tar sitt ansvar.

Vi i Sverige kan med gott samvete i våra hem, restauranger och skolor äta närfångad svensk fisk. Den sparar inte bara långväga transporter utan är också både god och nyttig.

Jag vill därför fråga jordbruksministern vad han avser att göra för att stimulera återinförandet av den närfångade torsken på våra svenska matsedlar och menyer.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-01 Anmäld: 2008-12-01 Besvarad: 2008-12-10 Svar anmält: 2008-12-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-10)