Motstånd mot storregioner

Skriftlig fråga 2015/16:1172 av Jörgen Warborn (M)

Jörgen Warborn (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

På uppdrag av Region Halland har TNS Sifo tagit fram en undersökning angående attityder till storregioner. I en första omgång, i början av april, fick 3 000 respondenter i hela Sverige svara på frågan vad de tycker om idén att slå ihop dagens 20 landsting till 6 storregioner. Undersökningen visar att drygt 6 av 10 hallänningar tycker att det är en dålig idé, medan andelen förespråkare är mindre än 2 av 10. I hela Sverige tycker drygt 4 av 10 att idén är dålig, medan 3 av 10 tycker att den är bra.

Undersökningen kompletterades därefter med ytterligare respondenter, för att göra resultaten nedbrytbara på regional nivå även i de minst folkrika länen. Totalt intervjuade TNS Sifo 6 500 respondenter. Resultatet visar att motståndarna mot storregioner är fler än förespråkarna i 19 av 21 län. Drygt 43 procent av medborgarna tycker att idén är dålig, medan 28 procent tycker att den är bra.

Motståndet är som störst där frågan har diskuterats mest, vilket jag tolkar som att Sveriges befolkning underkänner motiven för storregioner.

Regeringen har i kommittédirektivet skrivit att förslagen ska förankras. Jag förutsätter att statsrådet tar intryck av TNS Sifo-undersökningen, och jag skulle med anledning av det vilja fråga:

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder med anledning av det starka motståndet mot storregioner?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-04-29 Överlämnad: 2016-05-02 Anmäld: 2016-05-10 Svarsdatum: 2016-05-11 Sista svarsdatum: 2016-05-11
Svar på skriftlig fråga