Momspengar till scenkonsten

Skriftlig fråga 2006/07:858 av Persson, Göran i Simrishamn (s)

Persson, Göran i Simrishamn (s)

den 15 mars

Fråga

2006/07:858 Momspengar till scenkonsten

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Kulturutskottet hade i början av månaden besök av Kulturrådet i frågan om indragna momspengar till scenkonsten. Det gällde områden som länsteatrar, länsmusik och symfoniorkestrar. De pengar som dragits in kunde direkt härledas till när en viss ansökan gjordes och var direkt knuten till hur stor administration den berörda institutionen har.

Det var slående att höra att ju mindre organisation desto hårdare drabbades de, eftersom deras resurser att bevaka administrationen var sämre.

Nu saknas det 14 miljoner hos Kulturrådet efter att de har sanerat i det olyckliga förfarandet med momsåterbäringen, för att ge full kompensation till berörda parter.

Vad avser kulturministern att vidta för åtgärder för att nya medel tillskjuts i syfte att kompensera institutioner vars momspengar indragits?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-03-15 Anmäld: 2007-03-15 Besvarad: 2007-03-21 Svar anmält: 2007-03-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-21)