miljarder till fusionsforskning

Skriftlig fråga 2004/05:514 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 3 december

Fråga 2004/05:514

av Ingegerd Saarinen (mp) till finansminister Pär Nuder om miljarder till fusionsforskning

Enligt pressuppgifter efter ministerrådet den 27 november överväger EU att driva fusionsprojektet ITER i egen regi, utan stöd av Japan och USA men tillsammans med Ryssland och Kina. Eftersom den samlade kostnaden för projektet anges till 10 miljarder euro, exklusive kostnaden för en neutronkälla för ytterligare nästan 3 miljarder euro, torde frågan dock åtminstone få behandlas också av Ecofin.

Reaktorn kommer inte att producera någon el. En eventuell elproducerande reaktor kan inte konstrueras förrän det finns erfarenhet från minst tio års drift av ITER och från den tidigare nämnda neutronkällan IFMIF. Den kommer troligen att kosta mer än ITER och kan stå klar tidigast omkring år 2035. Kommersiell fusionskraft kan komma tidigast mot slutet av seklet.

Avser Pär Nuder att stödja ett eventuellt tilläggsyrkande till budget vid kommande Ecofinmöte?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-12-03 Anmäld: 2004-12-03 Besvarad: 2004-12-08 Svar anmält: 2004-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-12-08)