Lågt svenskt deltagande i studentutbyte

Skriftlig fråga 2006/07:1462 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 4 juli

Fråga

2006/07:1462 Lågt svenskt deltagande i studentutbyte

av Luciano Astudillo (s)

till utbildningsminister Lars Leijonborg (fp)

Enligt nyligen presenterad EU-statistik ligger Sverige i botten när det gäller studentutbytet via Erasmusprogrammet.

Av de 15 EU-länder som varit med en längre tid är det bara Grekland och Storbritannien som har lägre deltagande.

Erasmus ger studenter möjligheter att studera på universitet i ett annat land upp till ett år. Man får tillgodoräkna sig det året som en studiemerit och får också ekonomiskt stöd som om man studerar i hemlandet. Det här är bra. Svenska studenter bör aktivt söka den här möjligheten i takt med att vi fördjupar samarbetet i Europa.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att fler svenska studenter deltar i det europeiska studentutbytet.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-07-04 Besvarad: 2007-07-17 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-17)