Kontakter mellan Regeringskansliet och Finansinspektionen

Skriftlig fråga 2007/08:377 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 30 november

Fråga

2007/08:377 Kontakter mellan Regeringskansliet och Finansinspektionen

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Skandalerna kring finansbolaget Carnegie fick till följd att såväl Karin Forseke, ordförande i statens råd för utförsäljning av statliga företag, som statssekreterare Urban Funered avgick från sina positioner. Avgångarna föregicks av hård kritik från Finansinspektionen riktad mot Carnegies ledning. Uppblåsta värden som i sin tur banade väg för stora bonusutbetalningar till företagets ledande personer var orsaken. Med sin bakgrund i Carnegie så blev det för nämnda personer omöjligt att fullfölja sina uppgifter inom ramen för Regeringskansliet.

Nu förekommer uppgifter om kontakter mellan Regeringskansliet och Finansinspektionen innan Finansinspektionen presenterade sin kritik. Självklart skapar det frågor kring syftet med och innehållet i dessa kontakter. Det är viktigt att sakförhållandet blir klarlagt.

Min fråga till statsrådet är:

På vilket sätt avser statsrådet att redovisa om kontakter förekommit mellan regeringen och Finansinspektionen i det aktuella ärendet och vad dessa i sådana fall avsåg?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-30 Anmäld: 2007-11-30 Besvarad: 2007-12-05 Svar anmält: 2007-12-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-05)