Kokainmissbruket bland unga

Skriftlig fråga 2007/08:941 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 12 mars

Fråga

2007/08:941 Kokainmissbruket bland unga

av Luciano Astudillo (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Rikskriminalpolisen har i samarbete med Tullverket sammanställt en rapport som visar att missbruket av kokain i Sverige ökar, särskilt bland ungdomar i storstäderna. Kraftigt sjunkande priser på kokain bekräftar också att tillgången har ökat.

Rikskriminalpolisen planerar särskilda insatser mot kokainsmugglingen och inom kort ska man också utöka den nationella underrättelsetjänsten med nya sambandsmän från flera andra myndigheter.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka ytterligare initiativ tar statsrådet för att motarbeta kokainets framfart?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-12 Anmäld: 2008-03-12 Besvarad: 2008-03-19 Svar anmält: 2008-03-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-19)