Inhyrning av personal på F 17

Skriftlig fråga 2014/15:33 av Allan Widman (FP)

Allan Widman (FP)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 


På F 17 i Kallinge tvingas man nu hyra in flygtekniker från industrin för att kompensera för den flygverkstad som är beslutad att läggas ned. Detta var aldrig meningen och har inte redovisats i de beslut FMV tagit.

Vad avser försvarsministern att vidta för åtgärder till undvikande av att industrin tar över underhållet av stridsflygplan på F 17 i Kallinge?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-10-23 Överlämnad: 2014-10-23 Anmäld: 2014-10-24 Svarsdatum: 2014-11-05 Sista svarsdatum: 2014-11-05
Svar på skriftlig fråga