Forskningspengar till embryonal stamcellsforskning

Skriftlig fråga 2005/06:2065 av Linna, Elina (v)

Linna, Elina (v)

den 25 augusti

Fråga 2005/06:2065 av Elina Linna (v) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

Forskningspengar till embryonal stamcellsforskning

EU har avsatt en stor del av sin budget till forskning. Inför beslutet rådde en intensiv diskussion om stamcellsforskning och om regler kring bidrag till denna. Stamcellforskningen är ett av de områden inom medicinen som det ställs förhoppningar på. En forskning som öppnar möjligheten till bot för svåra folksjukdomar som diabetes och Alzheimers sjukdom. Men det är också en forskning som inneburit en häftig etisk debatt. Det har då framför allt gällt möjligheten till terapeutisk kloning och embryonal stamcellsforskning.

Vad jag har erfarit finns det fortfarande restriktioner för att erhålla forskningsanslag för embryonal stamcellsforskning från EU:s forskningsanslag. Det öppnar enligt min mening för att privata finansiärer går in och stöder embryonal stamcellsforskning och därmed minskas kontrollen av forskningen.

Min fråga till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky är därför:

Vad avser ministern att göra för att säkra den svenska stamcellsforskningen där embryon används?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-25 Besvarad: 2006-09-08 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-08)