Ett tullverk för hela landet

Skriftlig fråga 2009/10:653 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 17 mars

Fråga

2009/10:653 Ett tullverk för hela landet

av Britta Rådström (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Utifrån sina ekonomiska prognoser har Tullverket beslutat att ersätta sina avgångar i förhållandet 1:2. Vid utgången av 2009 hade Tullverket 2 113 anställda (1 897 årsarbetskrafter) vilket betydde att verket understeg den nivå, 2 150, som i budgetunderlaget 2010–2012 angivits som en lägsta nivå för att möjliggöra en god verksamhet i hela landet. I sitt budgetunderlag 2010–2013 beräknar Tullverket antalet avgångar till 338 under perioden. Vid utgången av 2013 kommer verket i så fall att vara 1 944 anställda. Avgångarna beräknas som stora bland annat av åldersskäl även 2014–2015. Frågan är hur kompetensväxlingen och kompetensförstärkningen ska ske för att kunna upprätthålla ett tullverk för hela landet.

Hur avser finansministern att tullverksamheten ska upprätthållas i norra Sverige utifrån det nuläge och utveckling som Tullverkets ledning beskriver i sitt budgetunderlag för 2010–2013?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-17 Anmäld: 2010-03-17 Svar anmält: 2010-03-24 Besvarad: 2010-03-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-24)