Engagemang mot brottslighet

Skriftlig fråga 2005/06:1273 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 23 mars

Fråga 2005/06:1273 av Luciano Astudillo (s) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Engagemang mot brottslighet

I Malmö har medborgarna engagerat sig för att minska brottsligheten. Vissa engagemang har utvecklats till att likna medborgargarden. Andra engagemang är lyckade, där föräldrar och vuxna rör sig i centrum och i utsatta stadsdelar i syfte att skapa en mindre kriminell miljö.

I Limhamn, som räknas till Malmös mest attraktiva och lugna bostadsområden, har ett engagemang utvecklats till att likna ett medborgargarde. Medborgargardet uppges bestå av ett 20-tal yngre och medelålders män som är beväpnade med basebollträn och golfklubbor. I Skåne har det under de senaste åren hänt att en mer eller mindre organiserad mobb anfallit människor vilka utpekats som kriminella. År 2005 har det anmälts 905 personrån i Malmö och personrånen har under de senaste åren kraftigt ökat i antal. I Limhamn anmäldes tolv personrån under 2005 vilket visar att rädslan i Limhamn många gånger är obefogad.

Med stor sannolikhet är det så att de ökade personrånen i Malmö har skapat rädsla i Limhamn som följts av fördomar och ryktesspridning. Detta används som förtecken för medborgargardets existens.

En samhällsutveckling där medborgarna tar rättssamhället i egna händer är mycket farlig, odemokratisk och destruktiv. På samma gång behöver ett samhälle invånare som är beredda att göra det lilla extra för att skapa en god samhällsutveckling.

Vilka åtgärder avser justitieministern att initiera för att invånarnas goda engagemang mot kriminalitet i samhället inte ska utvecklas till ett engagemang där invånarna tar lagen i egna händer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-03-23 Anmäld: 2006-03-23 Besvarad: 2006-03-29 Svar anmält: 2006-03-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-29)