ECT-behandling

Skriftlig fråga 2009/10:225 av Linna, Elina (v)

Linna, Elina (v)

den 20 november

Fråga

2009/10:225 ECT-behandling

av Elina Linna (v)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Inom den psykiatriska hälso- och sjukvården har ECT-behandling (elbehandling) återigen blivit ett alltmer förekommande inslag. I veckan har frågan uppmärksammats och debatterats flitigt i och med ett program på Sveriges Television. Framför allt är det den bristande informationen till patienterna om de svåra minnesproblem som ibland kan uppstå efter behandling som har kritiserats, liksom att de personer som därefter klagat och sökt upprättelse har fått ett mycket dåligt bemötande. Det ska även ha förekommit att behandling getts utan patientens medgivande. Det har också framgått att det knappt existerar någon form av uppföljning av hur mycket metoden används och vilka resultat och biverkningar den har.

Jag anser att metoden är så pass kontroversiell att det är otillständigt att den inte omges av strängare regelverk och riktlinjer. Att metoden ofta kan vara effektiv är ingen ursäkt för detta.

Min fråga till socialminister Göran Hägglund är:

Avser ministern att vidta åtgärder för att Socialstyrelsen ska ges i uppdrag att utarbeta nya forskningsbaserade riktlinjer för ECT-behandling vad gäller behandling, information till patienter, rättssäkerhet och uppföljning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-20 Anmäld: 2009-11-23 Besvarad: 2009-12-02 Svar anmält: 2009-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-02)