De växande vårdköerna

Skriftlig fråga 2017/18:833 av Marta Obminska (M)

Marta Obminska (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Ett av de största problemen i svensk sjukvård är de växande vårdköerna. Det var ett stort misstag av den nuvarande regeringen att år 2015 avskaffa den kömiljard som den tidigare alliansregeringen införde. På bara några år har vårdköerna fördubblats. I dag har var fjärde person som står i kö väntat på operation längre än 90 dagar, trots vårdgarantin, samtidigt som över 100 000 människor står i olika vårdköer.

Utvecklingen är oroande och kräver handling på både kort och lång sikt. Förutom ett stort mänskligt lidande orsakar de långa köerna stora kostnader både för den enskilde och för samhället i stort.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att komma till rätta med de växande vårdköerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-22 Överlämnad: 2018-02-23 Anmäld: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga