Befogenhet för Tullverket att beslagta stöldgods

Skriftlig fråga 2019/20:1004 av Ingemar Kihlström (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Den 14 februari meddelande inrikesminister Mikael Damberg att Tullverket ska få möjlighet att stoppa stöldgods på väg ut ur landet. Det är sannerligen på tiden. Ministern meddelande emellertid inte när Tullverket kommer att få sina ökade befogenheter.

Därför vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

När kommer riksdagen att få en proposition med förslag om att ge Tullverket befogenhet att beslagta stöldgods?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-24 Överlämnad: 2020-02-25 Anmäld: 2020-03-03 Svarsdatum: 2020-03-04 Sista svarsdatum: 2020-03-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga