bättre mål för arbetsmarknadspolitiken

Skriftlig fråga 2002/03:459 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 31 januari

Fråga 2002/03:459

av Luciano Astudillo (s) till statsrådet Hans Karlsson om bättre mål för arbetsmarknadspolitiken

Regeringen gav den 21 februari år 2002 Statskontoret i uppdrag att utvärdera insatserna för integration av invandrare på arbetsmarknaden. Rapporten Arbetsmarknadsåtgärder för invandrare år 2002 är överlämnad till regeringen.

Att kunna jobba, vara självförsörjande, är ett viktigt steg i vår socialdemokratiska integrationspolitik. Ett arbete ger inte bara ekonomisk frihet, utan ger också den enskilde självkänsla. Det är oerhört viktigt att de insatser som genomförs för att göra det möjligt att bli självförsörjande kan mätas och utvärderas.

Statskontorets rapport konstaterar att de arbetsmarknadspolitiska målen måste förtydligas. Både de mål som satts upp för de insatser som sker för invandrare under första tiden i Sverige samt målen för den generella arbetsmarkandspolitiken är nämligen otydliga, menar Statskontoret. Det betyder, enligt rapporten, att det "inte går att bedöma om integrationspolitiken varit framgångsrik på arbetsmarknadsområdet".

Arbetsmarknadspolitiken är vårt främsta verktyg för att förbättra integrationen. Det måste vara möjligt att bättre än i dag se om de insatser som görs ger resultat eller inte.

Hur avser statsrådet Hans Karlsson att förtydliga målen på det arbetsmarknadspolitiska området så att det blir möjligt att mäta effekterna av de insatser som i dag görs på integrationsområdet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-01-31 Anmäld: 2003-01-31 Besvarad: 2003-02-05 Svar anmält: 2003-02-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-02-05)