Åtgärder med anledning av varsel på Volvo i Umeå

Skriftlig fråga 2008/09:473 av Olsson, LiseLotte (v)

Olsson, LiseLotte (v)

den 14 januari

Fråga

2008/09:473 Åtgärder med anledning av varsel på Volvo i Umeå

av LiseLotte Olsson (v)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Volvo har i dag meddelat om nya varsel i Umeå. Till de nya varslen på 610 metallare och 60 tjänstemän som Volvo presenterat under dagen ska läggas till de ca 600 metallare (inklusive visstidsanställda) som varslats redan tidigare.

Antalet anställda riskerar att halveras vid hyttfabriken som är Umeåregionens i särklass största industri – en region där näringsminister Maud Olofsson själv är bosatt.

Jag kan bara instämma i verkstadsklubbens ordförande vid Umeverken, William Frank, som enligt en länstidning riktar en salva mot regeringen som han ”anser sitter med armarna i kors och ser svensk industri förfalla!”

Med anledning av det som anförs vill jag fråga näringsminister Maud Olofsson:

Vad avser näringsministern att göra för att lindra effekterna av de varsel som är lagda vid Umeverken?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-01-14 Anmäld: 2009-01-14 Besvarad: 2009-01-21 Svar anmält: 2009-01-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-21)