Arbetsuppdraget för RFSL:s brottsofferjour för HBT-personer

Skriftlig fråga 2008/09:174 av Olsson, LiseLotte (v)

Olsson, LiseLotte (v)

den 29 oktober

Fråga

2008/09:174 Arbetsuppdraget för RFSL:s brottsofferjour för HBT-personer

av LiseLotte Olsson (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, driver en brottsofferjour för HBT-personer. Brottsofferjouren är nationell och har kontakt med våldsutsatta HBT-personer via telefon och mejl och personliga besök. Det har kommit till min kännedom att framtiden för jouren är oviss, dels på grund av regeringens ordning för tilldelning av anslag, dels på grund av kriterierna för att söka dessa anslag. Regeringen har i sin budget för 2009 dessvärre inte avsatt riktade pengar till brottsofferjouren. Jouren måste nu i stället ansöka om pengar i konkurrens med en rad andra organisationer. Det kan innebära att jouren kan drabbas av problem med sin finansiering eftersom jouren arbetar både med kvinnor och med män som drabbats av partnervåld.

Till brottsofferjouren vänder sig även HBT-personer som utsatts för hatbrott. Jouren kan bli tvungen att söka pengar från olika ställen om hatbrotten plockas bort ur arbetsuppdraget. Forskning visar dock att hatbrott och våld i samkönade relationer ofta hänger ihop. Det är nämligen inte ovanligt att de som vänder sig till jouren blivit utsatta för båda typerna av våld. RFSL har en ovärderlig kompetens när det gäller att bemöta HBT-personer som utsatts för brott, oavsett om det handlar om partnervåld eller hatbrott. Det vore förödande både för de drabbade och för verksamheten om jouren i framtiden inte kan erbjuda hjälp och stöd även till offer för hatbrott.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att RFSL:s brottsofferjour ska kunna arbeta vidare med att ge stöd även till offer för hatbrott?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-10-29 Anmäld: 2008-10-29 Besvarad: 2008-11-05 Svar anmält: 2008-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-05)