Antalet platser på Sis ungdomshem

Skriftlig fråga 2019/20:487 av Martina Johansson (C)

Martina Johansson (C)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Våren 2019 stängdes Lövsta ungdomshem. Orsaken var enligt Sis att man hade svårt att rekrytera personal. Cirka 80 personer var då anställda på anstalten. Antalet anställda var inte tillräckligt för att hålla samtliga fyra avdelningar öppna.

Samtidigt är behovet av platser på ungdomshem stort.  Nu snart ett år senare så står Lövsta fortfarande tomt. Ingen verksamhet pågår, men hyran betalas fortfarande då det är ett avtal som sträcker sig till och med utgången av 2035. En total kostnad på 152 miljoner.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Bedömer ministern att det finns tillräckligt många platser inom Sis i dag och vad avser ministern och regeringen så fall att göra för att minska de onödiga kostnaderna för hyran av tomma lokaler

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-25 Överlämnad: 2019-11-26 Anmäld: 2019-11-27 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga