Åldersgräns för piercing och tatueringar

Skriftlig fråga 2009/10:233 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 24 november

Fråga

2009/10:233 Åldersgräns för piercing och tatueringar

av Siw Wittgren-Ahl (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Det finns allvarliga risker med att pierca eller tatuera sig, främst vid själva ingreppet. När det gäller piercing som kroppssmyckning är det också hög risk för såväl allergiska reaktioner som infektioner. Trots detta tillåter vi minderåriga att utan vårdnadshavarens tillstånd både tatuera sig och pierca sig.

Branschorganisationen Sveriges professionella tatuerare (SPT) förordar en åldersgräns på 18 år för den som vill tatueras. Alla tatuerare är dock inte med i SPT och bland dem som är med efterlevs inte alltid åldersgränsen.

I Socialstyrelsens allmänna råd 1995:3 anges att piercing eller tatuering av minderåriga inte bör ske utan föräldrars medgivande. Det finns dock ingen lagstadgad skyldighet att följa rådet. Som det är i dag saknar alltså föräldrar stöd i lagen att förhindra sina barn att tatuera eller pierca sig. De har inte heller lagstöd för att förhindra att barnen på annat sätt kroppssmyckar sig.

Jag tycker inte att en minderårig utan vårdnadshavarens godkännande ska kunna, mer eller mindre permanent, modifiera delar av sin kropp.

Både Socialstyrelsen och SPT förordar som sagt att tatuering, piercing och andra former av kroppssmyckning inte bör ske före 18 års ålder utan vårdnadshavarens medgivande. Jag ser det därför som naturligt att ge vårdnadshavarna det lagstöd de behöver för att kunna skydda sina barn från riskerna med piercing och tatueringar. 

Min fråga är därför om socialministern också ser ett behov av en lagstadgad åldersgräns till stöd för föräldrar eller annan vårdnadshavare, och om så är fallet, när ministern avser att ta initiativ till detta.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-24 Anmäld: 2009-11-24 Besvarad: 2009-12-02 Svar anmält: 2009-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-02)