Abort i Sverige för utländska kvinnor

Skriftlig fråga 2009/10:842 av Linna, Elina (v)

Linna, Elina (v)

den 27 maj

Fråga

2009/10:842 Abort i Sverige för utländska kvinnor

av Elina Linna (v)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Den 1 januari 2008 ändrades abortlagen så att kravet på att en kvinna för att få göra abort i Sverige måste vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige togs bort. Vänsterpartiet värnar den fria rätten till abort och kvinnans rätt att själv bestämma över sin kropp. Vänsterpartiet välkomnade denna ändring som gett utländska kvinnor möjlighet att göra legala och säkra aborter i Sverige.

Förvånansvärt nog saknas helt lättillgänglig information om lagändringen och vad den innebär på regeringens hemsida. Den aktuella informationen finns i lagrådsremiss, proposition och i en artikel men bara på det svenska språket. Detta är en mycket stor brist och frågan är hur den berörda målgruppen ska kunna få vetskap om möjligheten att göra abort i Sverige utan information.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till socialministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att utländska kvinnor på ett lättillgängligt sätt ska kunna få information om möjligheten att göra abort i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2010-05-27 Inlämnad: 2010-05-27 Svar anmält: 2010-06-02 Besvarad: 2010-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-02)