Prövning av vindkraft

Proposition 2008/09:146

2008/09:146

(1987:10)

eller

markytan

talförsvaret.

talförsvaret.

ningsanmälan)

rivning.

ningsanmälan)

rivning.

lydelse.

till

samråda

formning.

påverkan,

kan.

formning.

hålla

för

klagas

för

träds,

medföra,

den

den

gjorts

har

orenas,

krävs

annat.

ningen:

ningen:

megawatt,

naturgas,

slag,

ter

fas.

där.

lydelse.

balken

miljöbalken.

balken

koncessionsärendet.

justeringar

2001/02:143)

2012.

het.

byggnadsverk,

kvensbeskrivning.

granskningsyttrande.

jöbalken.

vindkraftsärenden

vindkraft

munal

männa

och

andra

taljplan.

kraftverk.

bilden.

kraftverk.

begäran
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-12 Bordläggning: 2009-03-13 Hänvisning: 2009-03-17 Motionstid slutar: 2009-03-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)