Villkor för turism i Sverige

Motion 2015/16:149 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att främja turismen i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de senaste åren så har den svenska besöksnäringen varit en av de branscher på den svenska arbetsmarknaden som har vuxit allra snabbast. Turismen till Sverige är på stark framväxt inte bara från våra grannländer utan från övriga Europa och från nya marknader som Ryssland och Kina. Inte minst i landets glesare delar så spelar turismen en allt större roll för den lokala ekonomin och utvecklingen. De senaste tio åren har antalet sysselsatta inom näringen ökat med över 50 000 personer. Bara i momsintäkter så beräknas staten tjäna 10 miljarder per år på grund av att utländska turister besöker Sverige.

För att Sverige fortsatt skall vara ett framgångsrikt turistland krävs att man från statens sida också väljer att marknadsföra Sverige just som ett sådant. När man pratar om exportfrämjande åtgärder glöms turismen lätt bort trots att den inbringar så stora intäkter för såväl staten som de många privatpersoner som är företagare eller anställda inom branschen.

Lika viktigt som en aktiv marknadsföring är det generella företagsklimatet i landet. Företagare inom turism är inte sällan unga när de startar sitt företag. Därför är det särskilt viktigt för dessa att arbetet med att fortsätta förenkla regelverket kring att starta och driva småföretag inte avtar i takt utan istället intensifieras. Idag är det många svenskar som utbildar sig inom turism och lockas av tanken att prova på att starta företag. Det är en utveckling som bör uppmuntras från statens sida.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-09-29 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)