Utökad förskrivningsrätt för barnmorskor

Motion 2021/22:1777 av Anna Vikström (S)

av Anna Vikström (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad förskrivningsrätt för barnmorskor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barnmorskor måste alltför ofta kontakta läkare för att få recept utskrivna, istället för att kunna förskriva själva.  Det leder till väntetid för patienterna och onödigt dubbelarbete för både läkare och barnmorskor.

Idag har barnmorskor en formell förskrivningsrätt sedan 2006 - se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:21) - och rätt att förskriva antibiotika som klamydiabehandling tillkom 2011. Men sedan dess har inget hänt för att ge barnmorskor utökad förskrivningsrätt.

Barnmorskor har gedigen kunskap och kompetens inom de olika verksamhetsområden de verkar inom och de arbetar i hög grad självständigt inom många verksamheter med fokus på kvinnohälsa, t ex på barnmorskemottagningar i primärvården, på ungdomsmottagningar och specialistmottagningar på sjukhus. I den kompetensbeskrivning som togs fram 2018 för barnmorskan framgår att barnmorskans arbetsområde är bredare än vad många i allmänhet tror.  Barnmorskor har förutom sin specialistutbildning dessutom en särskild legitimation för yrket utöver sjuksköterskelegitimationen.

Förskrivningsrätten har inte alls gått hand i hand med yrkets innehåll och höga grad av självständighet. Barnmorskor är mer än kompetenta att behandla många tillstånd självständigt. På många mottagningar kommer läkare en gång i veckan. Inte sällan bedöms patienten av barnmorskan, men får inte behandling förrän en vecka senare av en läkare som inte ens träffar patienten.

Därför borde barnmorskors förskrivningsrätt kunna utvidgas. Exempel på läkemedel som skulle kunna ingå i en utökad förskrivningsrätt är lokalt östrogen, p-piller på annan indikation än födelsekontroll, antiemetika till gravida, och järnpreparat, men det finns fler exempel. Specialistutbildade barnmorskor borde dessutom få förskriva läkemedel med indikation medicinsk abort. För gynekologisk herpes med framför allt primärt skov som kan vara mycket smärtsamma, ska behandlingen ska starta inom 72 timmar från första blåsan och kan inte vänta en vecka. Dessa patienter måste skickas till jourmottagning.

Anna Vikström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)