Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2021/22:3189 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Sammanfattning

Vänsterpartiets utgångspunkter för infrastrukturpolitiken är visionen om ett jämlikt samhälle och faktumet att världen befinner sig i ett klimatnödläge. Vårt budgetförslag är därför ett steg mot ett robust och jämlikt samhälle. Vi behöver ställa om vårt transport­system så att vi får tillgängliga, välfungerande och hållbara transporter. Efter corona­pandemin krävs åtgärder som stärker medborgarnas möjligheter att resa hållbart och för att gods ska kunna transporteras med liten klimatpåverkan. Därför behövs statliga medel för att återställa allmänhetens förtroende för kollektiva färdmedel som har varit hårt drabbade av pandemin.

Vänsterpartiet vill därför ge ökade resurser till de regionala kollektivtrafikmyndig­heterna, järnvägen och vägunderhållet på landsbygden. Även
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)