Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2022/23:2031 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD)

av Dennis Dioukarev m.fl. (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta Sveriges ambassad till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under 2018 hölls invigningen av USA:s ambassad i Jerusalem efter att USA valt att flytta den från Tel Aviv. Det är ett beslut som egentligen togs 1995 men som inte verkställts förrän 2018. 

Den före detta rödgröna regeringen har strävat efter att positionera sig som en neutral aktör i Mellanöstern, men i praktiken har det gått i motsatt riktning. Genom erkännandet av Palestina och nära kontakter med partier som Fatah uppfattas Sverige av omvärlden som propalestinsk. Därför bör den nya regeringen verka för att på riktigt markera Sveriges uppriktiga neutralitet och därmed flytta den svenska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem.

 

 

 

Dennis Dioukarev (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Charlotte Quensel (SD)

David Perez (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)