Stockholmsregionen

Motion 2007/08:N379 av Gunnar Andrén m.fl. (fp)

av Gunnar Andrén m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

2007/08:N379

av Gunnar Andrén m.fl. (fp)

Stockholmsregionen

fp1352

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Stockholm och Stockholmsregionens möjligheter att fungera som huvudstad, tillväxtmotor och internationellt centrum för hela Östersjöregionen.

Motivering

För att Stockholms stad med stöd av övriga kommuner i Stockholms län, tillsammans utgörande Stockholmsregionen, skall fungera som Sveriges huvudstad och ekonomiska, kulturella, tekniska, forskningsmässiga, administrativa och miljötillvända tillväxtmotor krävs en modern storstadspolitik präglad av företagsamhet, tätare internationella kontakter och öppenhet för människor, investeringar, idéer och kulturella impulser.

Stockholmsregionens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)