Stärkt järnväg för en fossilfri transportsektor

Motion 2021/22:3214 av Jens Holm m.fl. (V)

av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:3214

av Jens Holm m.fl. (V)

Stärkt järnväg för en fossilfri transportsektor

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 En fossilfri transportsektor kräver konkurrenskraftig järnväg

3 Staten måste öka anslagen för hållbara resor och transporter

4 Inför styrmedel som minskar lastbilstransporterna

4.1 Inför avståndsbaserad vägslitageskatt för tung trafik

4.2 Fusket med cabotage och kombidirektivet måste omöjliggöras

5 Ändra avkastningskrav och ägardirektiv till SJ

6 Stärk järnvägsstationernas nytta för resenärerna

7 Höjda banavgifter begränsar järnvägens klimatnytta

8 Staten bör ta ett helhetsansvar för införande av ombordutrustning för ERTMS

9 Sammanhållet och effektivt banunderhåll i statlig regi

10
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)