Stärkt arbetslinje för äldre

Motion 2021/22:1673 av Johan Hultberg (M)

av Johan Hultberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändrad inkomstskattelag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många som passerat gränsen för ålderspension kan och vill fortsätta att jobba eller börja jobba på nytt en tid efter pensionering. Det är mycket positivt och bidrar till en bättre ekonomi för den enskilde liksom för samhället i stort. Att öka antalet arbetande timmar är avgörande för att trygga välfärden långsiktigt. Därför behövs en stark arbetslinje. Nuvarande regeringen undergräver dessvärre arbetslinjen vilket särskilt märks i regeringens budgetproposition för 2022 som bland annat innehåller förslag om införandet av familjevecka och höjd sjuk- och aktivitetsersättning. Nu behövs en ny kurs för Sverige med reformer som återupprättar och stärker arbetslinjen. Bidragstak och sänkt skatt på arbetsinkomster är exempel på viktiga reformer framåt. För att stärka arbetslinjen för äldre behövs också förändringar i pensionssystemet så att det blir mer förmånligt att arbeta efter pensionering.

Dagens inkomstskattelag medger inte att man pausar utbetalningen av tjänstepensionen. Inkomskattelagen säger nämligen att tjänstepension måste betalas ut med samma månadsvisa belopp, eller högre, under de fem första utbetalningsåren. Det gör att den som exempelvis vill börja arbeta igen efter ett par år med tjänstepension i praktiken ofta straffskattas.

Regeringen bör skyndsamt återkomma till riksdagen med förslag till en förändrad inkomstskattelag så att det blir möjligt att pausa utbetalningen av tjänstepension. Det vore en liten men viktig förändring för att stärka arbetslinjen. Det vore också en reform som hade kunnat bidra till att minska näringslivets problem med att hitta rätt kompetens.

Johan Hultberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)