Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Sjukgymnastutbildningen

Motion 1990/91:Ub657 av Sigrid Bolkéus och Axel Andersson (s)

av Sigrid Bolkéus och Axel Andersson (s)
Grundutbildningen för sjukgymnaster är i Sverige 2,5 år.
Det är en kort utbildningstid jämfört med andra länder. I de
nordiska länderna samt övriga europeiska länder är
utbildningstiden 3--4 år.
I Sverige lades utbildningstiden fast 1934. Även om tiden
för några år sedan utökades med ett halvt år anser
branschen att det gav för lite utbildningsmässigt. Samtidigt
slopades nämligen tre månaders vårdbiträdespraktik.
Praktiken och möjlighet att komplettera ämnen man
saknade lades in under utbildningens första halvår.
En utredning har gjorts för att få svar på varför så många
avbryter sin utbildning eller byter yrke. Av dem som valt
andra yrken anges följande skäl: befordringsmöjligheter,
lönen och fortbildningsmöjligheter.
Vi anser att ett förslag till förändrad
sjukgymnastutbilding bör övervägas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om förändrad
sjukgymnastutbildning.

Stockholm den 25 januari 1991

Sigrid Bolkéus (s)

Axel Andersson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)