Reformer för ett ökat byggande och en bättre fungerande bostadsmarknad

Motion 2020/21:3102 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2020/21:3102

av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

Reformer för ett ökat byggande och en bättre fungerande bostadsmarknad

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Åtgärder för ett ökat byggande

En översyn av plan- och bygglagen

Boverkets byggregler

Stävja missbruket av möjligheten att överklaga

Snabbare startbesked för småhus och andra mindre projekt

Ersätt detaljplan med en mindre detaljerad byggplan

Utöka planintressenternas möjligheter att bidra till planprocessen

Korta handläggningstiderna hos Lantmäteriet

Inför tjänstegaranti för alla tillståndsprocesser

En översyn av miljöbalken

Underlätta byggande på landsbygden

Möjliggör strandnära bostäder

Gör en översyn av bullerlagstiftningen och inför
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (48)
Behandlas i betänkande (15)