Redovisning av skattepengar

Motion 2022/23:1207 av Josefin Malmqvist (M)

av Josefin Malmqvist (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om det ska framgå tydligt av deklarationen vad skattepengarna gått till och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om det ska framgå tydligt av deklarationen vilka totala skatter som du betalat, inklusive arbetsgivaravgift och schablon för konsumtionsskatter, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har ett av världens högsta skattetryck och bland de högsta skatterna på arbete. Med det kommer ett ansvar: att förvalta skattepengarna på ett korrekt sätt, men också att redovisa vad pengarna använts till. Varje krona som det offentliga tar in i skatt innebär ett ansvar. Slöseri med skattepengar signalerar att skattetrycket är för högt, och att skatterna bör sänkas.

Samtidigt vet bara en av tio svenskar hur mycket skatt de faktiskt betalar – trots att det i många fall är hushållets största utgift. I exempelvis Australien framgår det på deklarationen hur dina skattepengar har använts. Det vore ett effektivt sätt att öka medvetenheten, transparensen och intresset för Sveriges offentliga utgifter – på lokal, regional och nationell nivå. Det skulle därtill stärka vår demokrati, genom att fler får kunskap om hur vårt land styrs och hur landets valda företrädare väljer att förvalta sitt förtroende.

 

 

Josefin Malmqvist (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)