Pornografins skadeverkningar

Motion 2020/21:3145 av Roland Utbult (KD)

av Roland Utbult (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att i skolor genomföra porrkritiska samtal i sex- och samlevnadsundervisningen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja tekniska lösningar för att i möjligaste mån förhindra åtkomsten av pornografi för barn och unga i skolan och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning skyndsamt bör se över lagstiftningen för att begränsa spridningen av våldsamt pornografiskt material på nätet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Miljontals porrfilmer med våldsamt innehåll finns tillgängligt gratis för barn på nätet – ett klick bort. Enligt ungarelationer.se har de flesta 10-åringar exponerats för porr, ofta genom att ett annat barn visar, och många tittar regelbundet. Porrsidor har fler besökare varje månad än Amazon, Twitter och Netflix tillsammans. 

För cirka 10 år sen blev stora delar av nätporren gratis och barn fick i större utsträck­ning tillgång till digitala redskap så som egna smartphones. Lättillgängligheten har lett till att de flesta barn exponeras nätpornografi i låg ålder idag, enligt svensk forskning. Mainstreamporren innehåller idag ofta grov sexism, rasism, pedofili och våld bl.a. så kallat ”strypsex”. Nätpornografin har blivit många barns primära sexualundervisningen, ibland den enda på grund av brister i skolans undervisning på området. T.ex. exklude­rade Skolverket under våren 2020 orden ”samtycke” och ”pornografi” ur nya sex- och samlevnadsundervisningen.

En forskningsstudie har visat att i de femtio mest populära porrfilmerna fanns det fysiskt våld i 88 % av scenerna. Det är främst kvinnorna som utsätts för våldet. Porno­grafin ger en skev bild av vad sexualitet vilket kan skapa psykisk ohälsa senare i livet.

Det krävs åtgärder för att bättre skydda barn och unga mot pornografin, men också öppna upp för porrkritiska samtal i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Samtidigt måste tekniska lösningar främjas. På marknaden finns verkningsfulla skydd för företag och organisationer att säkra sina datorer och nätverk. Det finns således avancerade tekniska lösningar på marknaden som kan sortera bort pornografi som före­kommer i sammanhang där den inte hör hemma, bland barn och unga i skolan. Dessa så kallade ”porrfilter” bör installeras för att i möjligaste mån förhindra åtkomsten av porno­grafi för barn och unga i skolan. Detta ges regeringen tillkänna.

I lagen om olaga våldsskildring (Brottsbalken 16:10c) står att man inte, varken i still­bild eller rörliga bilder, får sprida eller skildra sexuellt våld eller tvång. Men detta sker på nätet varje dag. I och med digitaliseringen av förskola och skola och mobiltelefon­användningen som kryper allt lägre ner i åldrarna, exponeras barn för dokumenterade övergrepp.

En utredning i syfte att föreslå uppdaterad lagstiftning bör skyndsamt tillsättas. Lagstiftningsinstrumentet måste moderniseras även när det gäller sexuellt våld.

Roland Utbult (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)