Omlokalisera statlig myndighet till Blekinge

Motion 2021/22:1555 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga omlokalisering av myndigheter till Blekinge och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att hela landet känner sig delaktigt i myndighetsutövningen. Utan statlig närvaro i landet minskar känslan av samhörighet och det riskerar att leda till polarisering och fragmentering. Under den borgerliga regeringens styre fanns en tydlig centraliseringstrend. Efter decennier av centralisering och Stockholmsfixering har den S-ledda regeringen brutit trenden och omlokaliserat myndigheter från storstäderna och byggt ut den statliga närvaron i hela landet.

Vi måste se till att det går att få personlig service och hjälp med vardagliga myndighetsärenden i hela vårt land. Statliga jobb är en katalysator för tillväxt i regionerna. Statliga jobb kan ge ett tillskott till lokala arbetsmarknader i hela landet, inte minst genom att erbjuda intressanta karriärvägar. Det bidrar till regionens dynamik och attraktivitet.

Hittills har Blekinge blivit utan omlokaliserad myndighet. Det är vår förhoppning att det är Blekinges tur snart.

Heléne Björklund (S)

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)