med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten

Motion 2020/21:3814 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:3814

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Den militära alliansfriheten har tjänat Sverige väl

4.1 Gemensam säkerhet tillsammans med andra

4.2 En självständig säkerhetspolitik

4.3 Säkerhetspolitiska relationer

5 Nordiskt försvarssamarbete

6 Frankrike

7 Storbritannien

8 USA

9 EU

10 FN

10.1 FN-mandat som krav för insats

10.2 Agendan för kvinnor, fred och säkerhet

10.3 Barn i konflikt

10.4 Stoppa övergrepp av FN-personal

11 Nato

11.1 Riv upp värdlandsavtalet

11.2 Nej till Natooption

12 Övrigt materiel- och forskningsrelaterat samarbete

2  
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-01-15 Granskad: 2021-01-19 Bordlagd: 2021-01-20 Hänvisad: 2021-01-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)