Konstverk i begravningskapell

Motion 2005/06:Kr295 av Siv Holma m.fl. (v)

av Siv Holma m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att klarlägga de juridiska förhållandena i fall som gäller konstverk i begravningskapell och vid behov föreslå sådana lagmässiga eller andra ändringar av regelverk som kan behövas för att skydda konstverken mot avsiktlig åverkan.

Bakgrund

I Hovdestalunds begravningskapell i Västerås finns en skulpturrelief i förgylld mässing, kallad Livscykel. Verket bedöms ha kulturhistoriskt värde. Det såldes till Svenska Kyrkans begravningskapell 1983 men 1994 beslutade Kyrkliga Samfällighetens konstkommitté utan att kontakta konstnären att flytta verket, som dock bröts sönder vid flytten och återuppsattes i förändrat och skadat tillstånd.

Detta har lett till en konflikt mellan ägaren och konstnärens arvinge. Problemet tycks vara att Kulturminneslagen inte gäller verk i begravningskapell. Om man då i stället åberopar upphovsrättslagen har ägaren möjlighet att välja att förstöra verket för gott, eftersom endast förvanskning är förbjuden.

Förslag

Regeringen bör klarlägga de juridiska förhållandena i fall som gäller konstverk i begravningskapell och vid behov föreslå sådana lagmässiga eller andra ändringar av regelverk som kan behövas för att skydda konstverken mot avsiktlig åverkan. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2005

Siv Holma (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Rolf Olsson (v)

Tasso Stafilidis (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)