Könsneutral äktenskapsbalk

Motion 2008/09:C454 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)

av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen

2008/09:C454

av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)

Könsneutral äktenskapsbalk

Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att anta de i avsnitt 3 framlagda förslagen till: a) lag om ändring i äktenskapsbalken, b) lag om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap, c) lag om ändring i föräldrabalken, d) lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, e) lag om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, f) lag om ändring i lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan.

1 Könsneutral äktenskapsbalk

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)