Klimatpolitik

Motion 2007/08:MJ449 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2007/08:MJ449

av Lars Ohly m.fl. (v)

Klimatpolitik

v303

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 4

3 Klimatförändringarna är här 6

4 Ett orättvist globalt klimatutrymme 6

5 Klimatläget i Sverige 7

6 Regeringens handfallna klimatpolitik 8

7 Nya klimatmål 10

7.1 Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 10

7.2 Nationellt klimatmål till 2020 10

7.3 Nationellt klimatmål till 2050 11

7.4 Sektorsvisa inriktningsmål och åtgärdsplaner 11

7.5 Begränsad klimatpåverkan i andra länder 12

7.6 Per capita-mål 12

8 Internationella klimatåtgärder 13

8.1 Klimatbistånd 13

8.2 Internationella klimatinvesteringar 13

8.3 Klimattullar 14

9 Sektorsövergripande nationella klimatåtgärder 15

9.1 1 procent av BNP
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)