Ingen ska behöva dö på jobbet

Motion 2021/22:1809 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av åtgärder för att minska riskerna på arbetsplatser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alldeles för många människor skadas allvarligt eller förolyckas på jobbet. Det är oacceptabelt. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har vidtagit flera åtgärder och satsat resurser för att förbättra arbetsmiljön. Vi har kraftigt ökat resurserna till Arbets­miljöverket och satsat rejält på att bekämpa arbetslivskriminaliteten, men mer behöver göras.

Vi vill ha fler företag som anställer personal men det behöver ske på ett ansvarsfullt sätt. Idag kan vem som helst, utan någon som helst kunskap eller erfarenhet av att leda personal, starta företag och anställa arbetstagare. Vi vill inget hellre än att företagen ska växa och må bra men det får inte ske på bekostnad av arbetstagarnas hälsa och säkerhet. En trygg arbetsmiljö är en grundförutsättning för sunda arbetsgivare. Vi ser dessutom att den ekonomiska brottsligheten växer i flera branscher och det måste stävjas. Vi vill därför att nya företag ska uppvisa grundläggande kunskaper i lagar och avtal.

För att nå nollvisionen för dödsolyckor och arbetsskador bör fler genomgå ut­bildning i grundläggande arbetsmiljöarbete.  Lyckas vi med det minskar samhällets kostnader för sjukskrivningar och människors lidande. Idag finns inget krav på att en arbetsgivare själv behöver genomgå grundläggande arbetsmiljöutbildning utan kan delegera ansvaret till en arbetsmiljöansvarig internt eller anlita externt bolag. Det vill vi ändra på.

Svensk offentlig upphandling omsätter cirka 800 miljarder kronor årligen. Det motsvarar närmare en femtedel av Sveriges BNP. Ett sätt att säkerställa detta är att lägga tydliga krav på dokumenterade arbetsmiljökunskaper hos de företag som ska vara del av en offentlig upphandling. För att kunna lägga anbud i offentliga upphandlingar bör arbetsgivare kunna styrka att hen har genomgått grundläggande arbetsmiljö­utbildning.

Tyvärr får vi rapporter om att arbetsmarknaden förlorar aktiva skyddsombud för att de blir hårt ansatta, både från arbetsgivare och kollegor. Det är oroväckande. Dessutom är ofta arbetsmiljön som allra sämst på de arbetsplatser som saknar kollektivavtal och fackligt anslutna. Där kan de regionala skyddsombuden göra stor skillnad, om de får tillträde till arbetsplatser som saknar facklig organisering. Två statliga utredningar har kommit fram till att ökat tillträde ger bättre skydd (Ett arbetsliv i förändring). Löntagare måste kunna känna sig trygga och säkra på jobbet. Därför föreslår vi att riksdagen ändrar regelverket så att regionala skyddsombud får utökat tillträde.

 

 

Åsa Eriksson (S)

 

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)