Hantering av mobiler i skolan

Motion 2016/17:2707 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S)

av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra lärarnas och rektorernas möjlighet att hantera mobiltelefoner i sina klassrum och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mobiltelefoner i skolan är ett ämne som skapar ständig debatt. Visst kan mobiltelefoner vara ett gott pedagogiskt verktyg om de används på rätt sätt, men distraktioner såsom mobilspel är sällan långt borta.

En studie från London School of Economics and Political Science har undersökt hur avsaknad av mobiler i skolan påverkar testresultat och produktivitet. Eleverna var i åldern 11–16 år, och forskarna slog fast att provresultaten förbättrades med 6,4procentenheter. Störst förbättring såg man bland de lågpresterande eleverna. Detta är inte förvånande då lågpresterande elever ofta har sämre impulskontroll.

Rektorer har idag möjlighet att införa lokala ordningsregler för mobiler, men även lärare borde ha möjlighet att upprätta regler som omfattar en mobilfri lärozon. Om en lärare upplever att en mobil stör undervisningen har hen i dag, enligt lag, rätt att ta hand om mobilen. Läraren har alltså ett mandat redan, men behöver känna stöd i sitt arbete med att skapa trygghet och studiero. Lärare bör få sätta spelregler gällande mobiler i sitt klassrum redan innan distraktionen inletts istället för att det ska ta tid från undervisningen när problemet redan uppstått. Detta förslag är knappast något nytt. Tidigare i våras testade Valsätraskolan i södra Uppsala att ha en mobilfri vecka. Nu planerar skolan att fortsätta på det spåret och hoppas att det ska leda till mer kreativitet och social samvaro bland eleverna. Andra skolor planerar att förbjuda specifika appar som stör undervisningsmomentet.

Det finns många positiva effekter som man har sett av mobilfria klassrumsmiljöer i såväl Sverige som likvärdiga länder. Det handlar inte om att mobiler inte kan vara ett bra pedagogiskt verktyg ibland; självklart ska mobilerna användas där de gör nytta. Det handlar däremot om att ge alla elever chansen att få en god undervisning utan störningsmoment, detta är av störst vikt när det gäller lågpresterande elever som får bättre chanser att klara av att få betyg i alla ämnen genom att lärarna ges verktyg att hantera mobiltelefoner i sina klassrum. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Sanne Lennström (S)

Pyry Niemi (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)